ความรู้ทั่วไป > ดูแลเครื่องสำอางให้สะอาดห่างเชื้อ Covid

  14-06-2021   


ก่อนหน้า  ถัดไป

ดูแลเครื่องสำอางให้สะอาดห่างเชื้อ Covid

เว้นระยะห่าง ใส่แมส
ล้างมือบ่อยๆ ฉีดแอลกอฮอล
และอย่าลืมดูแลเหล่าน้องๆบนโต้ะเครื่องแป้ง
เพื่อความสะอาดและปลอดจากเชื้อด้วยน้า

 

ก่อนหน้า  ถัดไป

ย้อนกลับ
Copyright © 2023 eglips.co.th All Rights Reserved.
Scroll